Wat wij doen

Politieke bestuurskracht vergroten

Simons Van de Wiel opereert in het politieke bedrijf. We werken met bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Deze drie zijn vanuit een heldere ordening samen verantwoordelijk voor sterke gemeenten, waterschappen en provincies, en wij helpen ze hierbij. Dat doen we door de ordening strak te trekken, de besluitvorming te verbeteren en politieke bestuurskracht te vergroten.

 

Waar wij politieke bestuurskracht aan herkennen?
In een goedwerkende gemeente met politieke bestuurskracht zien we ambtenaren die stevig kunnen adviseren én ook loyaal uitvoeren wat democratisch is besloten. De politici in deze gemeente snappen dat het algemeen belang wordt bepaald via transparante strijd door de meerderheid, rekening houdend met de minderheid. Het besluitvormingsproces vormt de hartslag van de gemeente, en helpt de ambtelijke en de politieke wereld bij het goed vervullen van hun rollen. De stukken die door de besluitvorming gaan, zijn instrumenten die zowel college als raad helpen hun werk goed te doen.

Gemeenten aan het werk

SVdW ziet dat gemeenten de laatste jaren steeds meer op hun bordje krijgen. Door deze ontwikkelingen zijn ambtelijke organisaties de laatste jaren enorme stappen aan het zetten in hun professionalisering. De ervaring leert dat de politieke wereld nog wel eens aansluiting mist op al deze ontwikkelingen van de organisatie.

SVdW zorgt ervoor dat de politieke wereld als opdrachtgever op hoofdlijnen stuurt zodat de ambtelijke organisatie aan de slag kan.

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Waterschappen op de kaart

SVdW werkt de laatste jaren steeds meer met waterschappen om hen beter te laten werken in een politieke context. Wij zien de kracht van de waterschappen in het feit dat dit oudste bestuursorgaan al zo veel eeuwen ervaring heeft met het afwegen van belangen. Bij de verkiezingen in 2008 werden politieke lijsten geïntroduceerd en sindsdien zijn waterschappen op zoek naar wat dit betekent voor hun besluitvormingsproces. Wij helpen waterschappen vanuit de overtuiging dat in de combinatie van de geborgde zetels en politieke lijsten juist een kracht schuilt.

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Provincies aan het roer

In veel gebieden in Nederland is de provincie voor inwoners de belangrijkste bestuurslaag waar ze hun identiteit aan ontlenen. Daar is de provincie nodig voor belangrijke gemeente overstijgende onderwerpen. Ook speelt de provincie een steeds bepalender rol in de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Zeker nu de omgevingswet er aan komt is een sterke provincie onmisbaar. De samenwerking binnen de omgevingswet is lastig omdat de ene overheidslaag niet de baas is over de andere. Samenwerking wordt makkelijker als je een gezamenlijk beeld hebt van wat je voor elkaar wilt krijgen. Welke rol kan de provincie in dit proces pakken?

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Systemisch werken bij de overheid

In navolging van onze opleiders in systemisch werken Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw doen wij ons best termen als systeemtheoretisch gedachtegoed en systeemdenken te vermijden. Ook omdat dat jargon niet nodig is om te begrijpen wat wij doen bij decentrale overheden. Voor ons helpt systemisch werken om de vertaalslag te maken van modellen, concepten en theorieën naar ‘gewone’, simpele, concrete handvatten om overheden te helpen effectiever te functioneren.

Onze aanpak

Wij hebben de vertaalslag gemaakt in het systeemdenken naar het werken met (decentrale) overheden.

Wij zien een gemeente, waterschap of provincie als een systeem. In dit systeem zijn volksvertegenwoordigers, bestuur en ambtelijke organisatie samen aan het werk en onderling van elkaar afhankelijk. Regelmatig hebben ze dit zelf niet door! Hierdoor heeft een interventie in één van de gremia meestal niet het effect waar je op hoopte. Om echte verandering teweeg te brengen, moet je zorgen dat het systeem als geheel beter gaat werken. Wij doen dat door altijd te beginnen bij de representanten binnen het systeem: bijvoorbeeld de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier. Zij vormen samen onze opdrachtgever.

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren (het geheime handboek) is nu te koop!