Hoe kan je het coalitieakkoord voor je laten werken?

Herken je dit? Er is een nieuw college, en daarmee ook een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente waar jij werkt al ambtenaar. Hoe ga je daar mee om? Wat is de rol van de ambtelijke organisatie ten opzichte van dat coalitieakkoord? 

Wat wij vaak zien is dat organisaties zich deze vraag helemaal niet stellen, en daarom ook niets met het coalitieakkoord doen. En dat is zonde. Het verdwijnt eigenlijk in een la, en als het er uitgehaald wordt dan is het meestal omdat een wethouder of college er expliciet naar vraagt.  

In deze blog zullen we kort toelichten hoe je het coalitieakkoord voor je kan laten werken. Hoe je als ambtelijke organisatie het coalitieakkoord kan omarmen. Op deze manier ga je namelijk samen op weg naar de ambities die zijn gezet door het college.  

Het coalitieakkoord is een politiek document. Dat is logisch, het is namelijk geschreven door politici. Dat maakt het soms moeilijk om als ambtenaar te begrijpen wat er mee wordt bedoeld. Er worden misschien termen en woorden en begrippen gebruikt die je als ambtenaar onlogisch vindt. Misschien worden deze ambities vaag verwoord, en spreken ze zichzelf ook wel eens tegen! Dat maakt het niet makkelijk om het coalitieakkoord als leidraad te gebruiken.  

In de gemeente gaat de politieke wereld eigenlijk over de ‘wat’-vraag: wat willen we met de gemeente? Welke kant willen we op? Daar is het coalitieakkoord ook een antwoord op. Dit heeft een meerderheid in de gemeenteraad besloten als antwoord op deze ‘wat’-vraag.  

Het is daarmee aan de ambtelijke organisatie om het antwoord op die ‘wat’-vraag te vertalen naar een ‘hoe’-vraag: hoe gaan we daar komen? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen binnen de gemeente? Dat betekent ook dat je anders moet kijken naar het coalitieakkoord. Namelijk, als een grote, vier jaar lange ambitie over waar het heen moet met de gemeente.  

Hoe kijk je er nu anders naar? Hier volgen onze tips: 

Tip 1: Lees het coalitieakkoord! En lees het in zijn geheel! Dit betekent dat je niet alleen de hoofdstukken leest die te maken hebben met jouw afdeling of jouw onderwerp. Als ambtenaar sport moet je geen control + f en gaan zoeken op ‘sport’. Misschien staat het woord ‘sport’ er niet in! Misschien staat er wel iets in over obesitas tegengaan onder jongeren, of het in beweging brengen van ouderen. Dat is wel relevant! 

Het is dus zaak om te kijken als ambtenaar: wat is de ambitie? En hoe gaan wij dat voor elkaar krijgen de komende vier jaar? Hoe kan IK daar een steentje aan bij dragen? 

Tip 2: Maak een uitvoeringsprogramma van dat coalitieakkoord. Bij elk punt van onduidelijkheid of tegengesteldheid in het akkoord is dat een fantastische vraag om voor te leggen aan het bestuur. Ga dat gesprek dan ook aan! 

Tip 3: De ambities in het coalitieakkoord moeten terugkomen in alle ambtelijke stukken en in de P&C cyclus. Je verwijst telkens terug naar deze grotere ambities die zijn neergezet door de politiek. Op deze manier houd je het coalitieakkoord op levend binnen de gemeente. Je legt verbinding tussen ‘wat’ de politiek wil, en ‘hoe’ we dat gaan bereiken.  

Dit waren onze tips, doe er je voordeel mee!