Online een goed gesprek voeren, dat doe je zo!

Regelmatig vinden gesprekken tussen ambtenaren en bestuurders nog steeds online plaats, veelal via Teams. De kracht van lichaamstaal is dan zo goed als weggevallen, de professionele setting is ver te zoeken en je kan niet nabespreken met collega’s. Waar het in een fysiek gesprek vaak al moeilijk is om een vruchtbaar gesprek te voeren, is dat via een beeldschermpje nog lastiger. Herkenbaar? 

En herken of ben je dit misschien ook? Mensen die niet weten wat ze komen halen in een gesprek, vallen nu veel sneller door de mand! Steeds duidelijker wordt het dat een (groot) deel van de deelnemers aan een overleg vrij weinig toevoegt. Zorg dat je een ambtenaar wordt die er toe doet voor je bestuurder, ook online. Maar hoe doe je dat? 

Een goed gestructureerd gesprek bestaat uit twee fases: de voorbereiding en de uitvoering. De voorbereiding is de sleutel. Dat betekent: begin tijdig. Achterhaal wat jij nodig hebt van de bestuurder; wil je input of een beslissing. Blijf niet zitten wachten tot iemand je vraagt of jij nog iets nodig hebt om je werk te kunnen doen. 

Bepaal het doel van het gesprek, en zet dit duidelijk neer aan het begin van de call door middel van de magische woorden “het doel van deze call is…”. Je zet hiermee je toehoorder in een bepaalde luisterstand. Moet de ander aan het eind van jouw verhaal een knoop doorhakken? Of met creatieve ideeën komen? Of antwoorden geven op jouw kritische vragen als advocaat van de duivel? Allemaal zaken die je als wethouder liever hoort vóór de ambtenaar de inhoud induikt.

Als de ervaring iets leert, is het dat een gesprek afronden in dit digitale tijdperk heel awkward is. Zwaaien? Vriendelijk lachen en op stop klikken? Gebruik de laatste minuten van het gesprek daarom eens om kort samen te vatten wat besproken en besloten is. Blik terug op het gesprek en kijk vooruit: wie gaat wat wanneer doen? Manage de verwachtingen, en regel, indien nodig, meteen een nieuwe afspraak in de agenda van de bestuurder.

Deze tips lijken een open deur, maar ga het maar eens doen! Wij zien het weinig gebeuren, waardoor overleggen in cirkeltjes doorsukkelen. Deze gestructureerde aanpak bespaart tijd en voorkomt dat je met een kluitje het riet wordt ingestuurd. En de bestuurders? Die vinden het heerlijk als ambtenaren weten wat ze komen halen en de bestuurder helpt om dat te leveren. Je zal zien dat jullie er allemaal een stuk gelukkiger van worden.