Uncategorized

Accountants moeten soms wel honderd keer uitleggen wat een rechtspersoon inhoudt. ‘Dat is een juridisch concept, zoals een BV’ legt ze uit ‘maar voor de wet is het een persoon.’ Huh? ‘Ja, een persoon, die schulden kan maken. Of fouten....

In corona-tijd vindt het gesprek tussen ambtenaren en bestuurders veelal online plaats, via Zoom, Teams of Skype. De kracht van lichaamstaal is dan zo goed als weggevallen, de professionele setting is ver te zoeken en je kan niet nabespreken met...

Wat is er mooier dan beroepseer? Dat je er trots op bent om een eeuwenoude functie te bekleden in het openbaar bestuur: burgemeester, ambtenaar, griffier. Niets mooier dan trots zijn op je baan, zou je zeggen.   Dus wat is er aan...