Hoe transformeer je van gemeenteraadslid naar wethouder?

Herken je dit? 

Je was raadslid, maar na de laatste verkiezingen ben je wethouder geworden. Je zit nu in het college. En dat is natuurlijk een heel andere baan. Dat blijkt ook wel als je begint: je hebt in één keer een heel ambtelijk apparaat achter je. Je hebt ineens een secretaresse, een voorlichter of bestuursadviseurs. Je agenda wordt gevuld met afspraak na afspraak! 

Wethouder zijn is écht een andere baan. Wij zien soms dat het lastig kan zijn om die transitie van raadslid naar wethouder te maken. Des te meer als je eerst raadslid was in de oppositie. Van oppositie naar coalitie is al een flinke verandering, en dan ook nog van raadslid naar wethouder! De hele ambtelijke organisatie kijkt in één keer naar jou. De raad ook, en je bent nog niet eens ingewerkt! 

Wethouder spelen

Wat we vaak merken, is dat nieuwe bestuurders teruggrijpen op oud gedrag. Dat je gaat doen wat je deed, toen je nog raadslid was. Begrijpelijk, maar dat is niet de bedoeling van het wethouderschap. Als raadslid is het vooral de bedoeling dat je over van alles een standpunt inneemt. Als wethouder heb je een heel andere rol. Zonder goed zicht op die rol, loop je het gevaar dat je wethouder gaat spelen.

Dat kan anders!

Vraag jezelf dus allereerst af: wat is de rol van een wethouder? En waartoe is het college op aarde? Je zult als collegelid merken dat er inhoudelijk en op het gebied van dossiers en vraagstukken vaak veel meer speelt. Het is eigenlijk niet meer de bedoeling dat je daar standpunten over inneemt, maar dat je als college tot besluiten komt.

Creëren van collegesteun

Een wethouder kan die besluiten nooit alleen maken. Het college maakt gezamenlijk keuzes. Beschouw de andere collegeleden dus als jouw bondgenoten. Met deze mensen moet je het samen doen. Een groot deel van jouw werk bestaat eigenlijk uit het creëren van steun binnen het college voor besluitvorming in jouw dossiers.  

Verbinding

In de gemeenteraad gaat het vaak over het laten zien van politieke verschillen. Dat doe je door tegenstellingen op te zoeken en daarover in debat te gaan. Als collegelid doe je eigenlijk het tegenovergestelde: je gaat op zoek naar wat bindt. En dat draag je ook uit. 

Het college is namelijk verantwoordelijk voor het vertellen van het grotere verhaal: waar moet het heen met deze gemeente? Een leidraad daarin kan zijn: het coalitieakkoord. De grootste opdracht van de raad aan het college. Daar ga jij in deze bestuursperiode mee aan de slag.

Switch in mentaliteit

Dus: van raadslid naar wethouder is een switch in mentaliteit. Je moet jezelf eigenlijk opnieuw uitvinden én ervoor waken dat je niet terugvalt in oud gedrag.  

Dit waren onze tips, doe er je voordeel mee!