Hoe kan je het coalitieakkoord voor je laten werken?

Hoe kun je het coalitieakkoord voor je laten werken?

Herken je dit?

Er is een nieuw college en daarmee ook een nieuw coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is een politiek document, het is namelijk geschreven door politici. De gemeenteraad maakt een coalitie uit de meerderheid van de raad, schrijft een akkoord en geeft dit mee aan het college om uit te voeren.

Maar hoe verhoud je je als ambtenaar eigenlijk tot dit coalitieakkoord?

Akkoord als leidraad

Omdat de taal in het coalitieakkoord van politici komt, is het als ambtenaar soms moeilijk om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt. De termen, woorden en begrippen vind je misschien vaag, tegenstrijdig of onlogisch. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijk om het akkoord als leidraad te gebruiken in je werk. Terwijl dit wel de bedoeling is!

Als je niet goed weet hoe je het coalitieakkoord als leidraad voor je werk kunt gebruiken, zie we vaak dat het al te gemakkelijk in de vergetelheid belandt. Het stuk verdwijnt in een la en wordt er alleen uitgehaald als een wethouder of het college er expliciet naar vraagt. En dat is zonde.

Dat kan anders!

In de gemeente gaat de politieke wereld over de ‘wat’-vraag`: wat willen we met de gemeente? Welke kant willen we op? Het coalitieakkoord is daar het antwoord op.

In de ideale situatie vertaalt de ambtelijke organisatie deze ‘wat’-vraag vervolgens naar een ‘hoe’-vraag: hoe gaan we daar komen? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen binnen de gemeente? Hoe gaan we dat betalen? Zo verloopt het samenspel tussen ambtelijk en politiek. In dit samenspel speelt het coalitieakkoord dus een leidende rol. 

Lees onze drie tips hoe jij het coalitieakkoord kunt inzetten bij jouw werk.

Tip 1

Om het coalitieakkoord voor je te laten werken – of nog fijner: te kunnen omarmen – is het belangrijk dat je het coalitieakkoord leest. In zijn geheel. Zoek dus bijvoorbeeld als ambtenaar Sport nietmet ‘ctl+f’ op het woord sport – want voor hetzelfde geld komt het woord ‘sport’ niet voor in het coalitieakkoord, maar kun je er wél zinnen in vinden als ‘het tegengaan van obesitas bij jongeren’ of ‘eenzaamheid onder ouderen verminderen door middel van beweging’. Dat is dus relevant!

Lees het coalitieakkoord in zijn geheel, juist omdat je dan de ambitie van het college kent. Waar heeft die ambitie raakvlakken met jouw expertise? Hoe kun jij jouw expertise inzetten om de ambities voor de komende vier jaar waar te maken? Hoe kun jíj daar een steentje aan bijdragen? Soms vind je in het coalitieakkoord mooie aanknopingspunten voor jouw werk.

Tip 2

Maak als ambtelijke organisatie een uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord. Elk punt dat onduidelijk of tegenstrijdig is in het akkoord, levert een fantastische vraag op, die je voor kunt leggen aan het bestuur. Ga dat gesprek dan ook aan! 

Tip 3

De ambities in het coalitieakkoord laat je terugkomen in de besluiten en in de Planning & Controlcyclus. Je verwijst bij besluiten en stukken zoveel mogelijk terug naar de ambities, die zijn neergezet in het coalitieakkoord. Op deze manier houd je het coalitieakkoord levend binnen de gemeente én je laat het college en de raad zien dat jullie samen bezig zijn met de uitvoering ervan. Je legt verbinding tussen ‘wat’ de politiek wil en ‘hoe’ we dat gaan bereiken. Je laat het coalitieakkoord voor jullie werken!  

Dit waren onze tips. Doe er je voordeel mee!