Bestuursadviseurs

Op veler verzoek biedt Simons Van de Wiel nu ook een opleiding speciaal voor bestuursadviseurs. Deze opleiding richt zich op de speciale rol die bestuursadviseurs vervullen binnen een gemeente, provincie of waterschap. We zoomen in op de casuïstiek van de deelnemers. Een echte opleiding op maat!

 

Volwaardig adviseur van het bestuur

We gaan in de training in op de positionering van de bestuursadviseur, namens de secretaris werkend voor bestuurders én organisatie. Het politieke besluitvormingsproces is een belangrijk houvast voor de bestuursadviseur. Wat is je rol bij de stappen in dit proces en hoe adviseer je hierover?

We gaan op zoek naar de toegevoegde waarde van de bestuursadviseur, in de stafoverleggen, richting de ambtelijke organisatie en richting de bestuurders.

 

De tweedaagse training wisselt het verdiepen van theorie en het werken met de (voorbereide) casuïstiek van de groep af. Mogelijk kan de secretaris een rol krijgen in de training over wat hij of zij wel en niet verwacht van de bestuursadviseurs.

Deze opleiding helpt jou om jezelf te ontwikkelen tot een stevig adviseur van het bestuur en de politieke wereld.

 

Doelgroep

Je werkt voor een gemeente, waterschap of provincie. Je bent bestuursadviseur of strategisch adviseur.

 

Let op: deze training wordt alleen gegeven aan groepen (minimaal 5 personen). Er is geen individuele inschrijving mogelijk.

 

Informatie

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met: Veerle van der Burght (veerle@simonsvandewiel.nl of 06 24605360)

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren (het geheime handboek) is nu te koop!