Bestuursadviseurs

Informatie

Een verschijnsel dat wij steeds vaker zien, en ook toejuichen, is de toename van de functie van bestuursadviseur. De bestuursadviseur kan een belangrijke rol vervullen in het goed laten verlopen van het besluitvormingsproces, maar het blijkt soms lastig hun meerwaarde in de ambtelijke organisatie optimaal te benutten.

 

Vaak zijn zij sparringpartner en strategisch adviseur tegelijk. Net als de wethouder zijn ze bezig met alle onderwerpen die op hem of haar afkomen.

Wij versterken bestuursadviseurs door ze inzicht te geven in de bijzondere rol die zij moeten vervullen en ze te helpen bij hun vakontwikkeling. SVdW helpt teams van bestuursadviseurs bij het positioneren in de organisatie.

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren (het geheime handboek) is nu te koop!