Herken je dit?

– Het algemeen bestuur wil korter vergaderen, maar wat je ook doet, de vergaderingen lopen steeds uit
– Als algemeen bestuurslid heb je behoefte aan stukken die helder maken wat je er mee moet, maar wat je vaak ontvangt zijn lange epistels met inhoud
– Van het algemeen bestuur wordt verwacht dat ze steviger opereren als opdrachtgever, maar in de praktijk verzanden jullie vaak toch weer in details.
 
Simons Van de Wiel
Dit zijn allemaal symptomen van een niet optimaal werkend openbaar bestuur. We beginnen met een analyse van de oorzaken van deze symptomen en het bedenken van een plan met gerichte interventies om het systeem weer te laten floreren.
 
Voorbeelden van succesvolle interventies zijn:

We gaan met het gehele algemene bestuur in gesprek over hoe zij hun rollen en verantwoordelijkheden in gezamenlijkheid invulling willen geven. Natuurlijk moeten ze als afzonderlijke fracties politiek bedrijven, maar over hun verantwoordelijkheid als baas van het waterschap moet volledige helderheid bestaan. Een praktische werkwijze is het gevolg van deze exercitie en niet het startpunt. Denk hierbij aan de indeling van de vergaderzaal, werken met spreektijden, spreekgestoelten, getrainde commissievoorzitters etc.