Herken je dit?

– Als bestuurder vind je het belangrijk om besluiten soepel door het besluitvormingsproces heen te krijgen, maar sinds het dualisme is dat een stuk onvoorspelbaarder geworden
– Het college GS wil strategisch opereren vanuit een gezamenlijk verhaal, maar door de dagelijkse drukte kom jullie daar niet aan toe
– Je wil je effectiviteit als bestuurder vergroten, maar in de praktijk sneeuwen jouw drijfveren om de politiek in te gaan al snel onder.
 
Simons Van de Wiel
Dit zijn allemaal symptomen van een niet optimaal werkend openbaar bestuur. We beginnen met een analyse van de oorzaken van deze symptomen en het bedenken van een plan met gerichte interventies om het systeem weer te laten floreren.
 
Voorbeelden van succesvolle interventies zijn:
– Strategiedag waar jullie tot een gezamenlijk en gedragen verhaal komen.
– Individuele coaching van bestuurders die ofwel net nieuw zijn, ofwel een lastig politiek dossier voor hun kiezen krijgen.
– Het op maat maken van de portefeuillehoudersoverleggen (stafvergaderingen) zodat deze de bestuurder passen als een jas.