Ambtelijke organisatie
 
Van ambtenaren mag je verwachten dat ze naast inhoudelijk expert ook stevig adviseur in een politieke omgeving zijn.
– Hoe verplaats je je als ambtenaar in de politieke wereld en hoe houd je rekening met een wereld die soms wel een ondoorgrondelijke black box lijkt
– De ambtelijke organisatie is actief bezig de burgers te betrekken, maar de volksvertegenwoordigers lijken alleen maar voor deelbelangen op te komen
– Hoe begeleid je, samen met de bestuurder, het politieke besluitvormingsproces? Politieke sensitiviteit staat inmiddels in veel functieomschrijvingen en opleidingsprogramma’s. Maar wat is het precies, en hoe ontwikkel je het?
 
Simons Van de Wiel
Trainingen Politieke Sensitiviteit van Simons Van de Wiel zijn interventies die het besluitvormingsproces helpen verbeteren.