Systemisch werken bij de overheid

In navolging van onze opleiders in systemisch werken Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw doen wij ons best termen als systeemdenken en systeemtheoretisch gedachtegoed te vermijden. Ook omdat het niet nodig is om te begrijpen wat wij doen bij decentrale overheden. Voor ons helpt systemisch werken om de vertaalslag te maken van modellen, concepten en theorieën naar ‘gewone’, simpele, concrete handvatten om overheden te helpen effectiever te functioneren.
 
De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde een methode om hiermee te werken en de oorzaken inzichtelijk te maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).
 
Wij hebben de vertaalslag gemaakt van het systeemdenken naar het werken met (decentrale) overheden.