Een verschijnsel dat wij steeds vaker zien, en ook toejuichen, is de toename van de functie van bestuursadviseur. De bestuursadviseur kan een heel belangrijke rol vervullen in het goed laten verlopen van het besluitvormingsproces, maar het kan lastig zijn om de meerwaarde in de ambtelijke organisatie optimaal te benutten.
 
Wij versterken bestuursadviseurs door ze inzicht te geven in de bijzondere rol die zij moeten vervullen en ze te helpen bij hun vakontwikkeling. SVdW helpt teams van BA’s bij het positioneren in de organisatie.