Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken tussen politieke en ambtelijke wereld ontwikkelden wij een aantal trainingen die alles te maken hebben met politieke sensitiviteit voor ambtenaren.

 

Volwaardig adviseur in een politieke omgeving

 

Van ambtenaren wordt al lang niet meer verwacht dat ze alleen inhoudelijk expert zijn op hun terrein. Ze moeten zich ook als volwaardig adviseur opstellen en in een politieke omgeving (leren) opereren. Wanneer wordt een dossier politiek gevoelig? Hoe ga je om met de actoren in het politieke krachtenveld? Wat is je rol als ambtenaar ten opzichte van de bestuurders en raads- of statenleden? Hoe manage je –samen met de bestuurder- de politieke besluitvorming?

Onze ambitie is ambtenaren een kijkje te geven in de politieke processen achter de schermen, ze te laten nadenken over hun rol in de politiek-bestuurlijke arena en ze zo effectiever te leren opereren in de dagelijkse praktijk. Onze trainingen zijn leuk, leerzaam en inspirerend.